Ens consolidem com a entitat d’economia social i solidària. Millorem en el Balanç Social!

Amb molta alegria us expliquem que un any més hem passat el Balanç Social! I us n’informem amb més il·lusió encara perquè podem dir que hem millorat respecte a la puntuació de l’any passat. Mica en mica l’associació avança per complir amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària, però encara ens queda molt camí per recórrer.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i també permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Fer el Balanç Social ajuda en quatre grans aspectes.

1. Reconeixement per part d’administracions i ciutadania com a part de l’ESS

Des de la XES porten temps treballant pel reconeixement i la incorporació del BS al procés de presa de decisions pels processos de compra pública de les administracions i, mica en mica, anem obrint escletxa.

2. Formar part del Mercat Social de la XES i fer visible l’ESS

Fent el Balanç Social, sempre que s’obtingui una avaluació positiva per part de la Comissió, apareixem al Catàleg en línia d’organitzacions del Mercat Social  i al Catàleg de Consum Responsable de l’Alterna’t (xarxa de la qual Mengem Osona en forma part activament). A més, també contribuïm a fer visible el conjunt de l’ESS catalana a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català que es fa cada any amb les nostres dades agregades.

3. Autoavaluació i millora contínua

És una eina molt útil perquè les empreses i entitats puguem obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora contínua del nostre funcionament intern.

4. Comunicació dels valors de l’entitat

La infografia i els documents de resultats són elements molt útils per comunicar els valors de la nostra organització de manera gràfica.

En el següent link trobareu l’informe de resultats del balanç social de Mengem Osona!

A mode de resum explicar-vos que ara per ara els nostres punts forts són els apartats “Equitat i democràcia” i “Qualitat laboral”. Degut a que el Balanç Social del 2020 fa referència a dades del 2019, és d’esperar que el resultat del proper any sigui força millor, ja que l’actual no reflecteix tots els canvis realitzats durant el 2020 i que preveiem que seran notablement favorables en els apartats de “Gènere” (nova Junta Directiva amb persones més representatives de les diferents tipus de sòcies de Mengem Osona i amb més dones), “Medi ambient” (canvi de comercialitzadora d’electricitat a Som Energia, canvi de vàries neveres per una de més eficient…) i “Compromís social i intercooperació” (canvi del programa informàtic de gestió i projecte Fem-ho fàcil amb diferents entitats d’Osona i el Bages).

Conscients de que ens queda molt de camí per recórrer, any a any treballarem per millorar!