Celebrem l’Assemblea General Anual de l’associació

El passat 29 de Maig va tenir lloc la 4a Assemblea General Anual de l’Associació de productors i consumidors Mengem Osona. Unes 25 sòcies ens vam trobar a Can Grau, un espai de suport a la creació i producció cultural, situat a les Masies de Roda.

A la primera part de la jornada vam fer valoració de l’avanç del projecte durant el 2021 (amb l’aprovació per unanimitat de la memòria i el balanç econòmic), i es va donar el vistiplau a la planificació pel 2022, així com en el pressupost previst per aquest any.

A continuació es va presentar el primer esborrany dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern, documents pels quals es regirà la futura cooperativa. Es van debatre alguns aspectes que era interessant obrir a totes les persones sòcies i es va arribar als acords pertinents.

L’última estona del matí la vam dedicar a fer una pluja d’idees per veure com es poden implicar les diferents tipologies de sòcies al projecte. Malgrat no vam disposar del temps necessari per fer la dinàmica tranquil·lament, van sortir propostes de millora que esperem poder posar en marxa ben aviat!

Vam tancar la jornada amb un deliciós dinar a càrrec de la cooperativa Sambucus, que ens va permetre gaudir d’una estona més lúdica i festiva, per anar-nos coneixent millor i estrènyer vincles.

Cada vegada són més les persones que participen en aquest espai de presa de decisions i ens omple d’alegria veure cares noves a l’entitat amb moltes ganes d’aportar idees i energia. Entre totes fem Mengem Osona!