Bons resultats en el Balanç Social!

Amb molta alegria us expliquem que un any més Mengem Osona tornat a superar el Balanç Social!

Any a any anem millorant els nostres resultats en aquest qüestionari que valora si complim amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària.

Els nostres punt forts són:

  • La sostenibilitat ambiental, ja que es posen en valor els nostres criteris agroecològics de compra i els protocols per minimitzar el malbaratament alimentari, per reduir envasos, per reciclar els residus i per fer un ús racional dels recursos com l’aigua i l’energia (que prové de fonts renovables).
  • El gènere i la perspectiva feminista, valorant molt positivament que es manté la proporció de participació de les dones a tots els nivells del projecte (nombre de sòcies dones i nombre de dones que participen als espais de decisió com l’assemblea o la Junta Directiva).

Per contra, ens cal millorar en: 

  • Compromís social i cooperació, sobretot en l’ús de programari lliure. En aquest apartat també es valora que es facin les compres a projectes que formen part del mercat social de la XES, Pam a Pam o que siguin cooperativa o entitat del tercer sector. Malgrat molts dels nostres proveïdors compleixen aquests requisits, no formen part d’aquests catàlegs, ja sigui per desconeixença o manca de temps.
  • Economia i política de lucre. Es valora positivament que el projecte no depengui de subvencions, però es penalitza que no treballem amb entitats financeres ètiques, fet que ara mateix és inviable per la gestió dels diners en efectiu.

En el link que deixem a continuació pots consultar l’informe complet dels resultats!

https://ensenyaelcor.org/api/document/8083